Pongu Tamizh Pongu Tamizh Pongu Tamizh  

வா மணப்போம் விதவை

வா மணப்போம் விதவை
மன்னார் அமுதன்

 

வேண்டு மெமக்கும் 

விடுதலை யென்று 

தீண்டும் வெயிலில் 

பட்டினி கிடந்துபின்

ஆகாது அதுவென்று 

அறியும் ஒருநாளில்

தீட்டினோம் கூராயுதம்

 

ஆயினும் பெரிதாய் 

ஆக்கிய தொன்றில்லை 

பேயினுக் கெதிராய்ப் 

போர்க்கொடி தூக்கியெம்

பூவையும் பொட்டையும் 

இழந்தோம் - நம்வீட்டு

பூவைக்கு பூவைப்பார் யார்

 

புண்ணதுவே புண்ணாக 

இருக்கட்டும் நெஞ்சத்தில்

மண்ணுக்காய் இல்லாமல் 

மாண்டவென் தோழர்க்காய்

வென்றே தரவேண்டும் 

விரைவாக சந்ததியை

வா மணப்போம் விதவை

 

இறுதித் தருவாயில் 

உயிர்நீத்த உடற்கெல்லாம்

சிறுதீ மூட்ட ஆளில்லை 

குற்றுயிராய்க் 

கிடந்த உடலேறிச் 

சுகம்கண்ட காடையரின்

பண்பாட்டைப் பார்த்தே பழகு

 

ஆண்டாண்டு காலமாய் 

ஆண்ட பூமியினை

பூண்டோடு அழித்துப் 

புன்னகையைச் சீரழித்தீர்

மாண்டோ போனோம் 

மறவர்நாம் - வடலிகள்

மீண்டும் வானுயரும்

6/28/2011 4:19:16 AM

நண்பருக்குப் பரிந்துரைக்க:


முந்தய பதிவுகள்


 
ஒலிப்பதிவுகள்
  • ஆட்சி மாற்றத்தால் அதிகம் நன்மையடைவது மேற்குலகமும் இந்தியாவுமே! - ஆய்வாளர் நிலாந்தன் (தமிழ்3 வானொலி நோர்வே - 14.01.2015 - நேர்கண்டவர் ரூபன் சிவராஜா)

ஆட்சி மாற்றத்தால் அதிகம் நன்மையடைவது மேற்குலகமும் இந்தியாவுமே! - ஆய்வாளர் நிலாந்தன் (தமிழ்3 வானொலி நோர்வே - 14.01.2015 - நேர்கண்டவர் ரூபன் சிவராஜா)

  • மாவீரர் நினைவுப்பாடல் (27.11.2014). பாடல் வரிகள்: ரூபன் சிவராஜா, குரல்: நிரோஜன், ஹேமா, இசை: வேந்தன்

மாவீரர் நினைவுப்பாடல் (27.11.2014). பாடல் வரிகள்: ரூபன் சிவராஜா, குரல்: நிரோஜன், ஹேமா, இசை: வேந்தன்

  • முள்ளிவாய்க்கால் நினைவுப் பாடல் - பாடல்: ரூபன் சிவராஜா, இசை: தினா, குரல்: பிரசன்னா

முள்ளிவாய்க்கால் நினைவுப் பாடல் - பாடல்: ரூபன் சிவராஜா, இசை: தினா, குரல்: பிரசன்னா

  • புலம்பெயர் மக்களின் போராட்ட முறைகளில் புதிய உத்தி தேவை - ஆய்வாளர் நிலாந்தன் (தமிழ்3 வானொலிக்காக நேர்கண்டவர்: ரூபன் சிவராஜா - 12.03.14)

புலம்பெயர் மக்களின் போராட்ட முறைகளில் புதிய உத்தி தேவை - ஆய்வாளர் நிலாந்தன் (தமிழ்3 வானொலிக்காக நேர்கண்டவர்: ரூபன் சிவராஜா - 12.03.14)

  • ஒரு படைப்பாளியாக தமிழ்த் திரைத்துறைக்கு பாலு மகேந்திராவின் பங்களிப்பு - யமுனா ராஜேந்திரனுடன் ஓர் உரையாடல் (ரூபன் சிவராஜா - தமிழ்3 வானொலி - 26.02.14)

ஒரு படைப்பாளியாக தமிழ்த் திரைத்துறைக்கு பாலு மகேந்திராவின் பங்களிப்பு - யமுனா ராஜேந்திரனுடன் ஓர் உரையாடல் (ரூபன் சிவராஜா - தமிழ்3 வானொலி - 26.02.14)

»மேலும்

நிழல்
ஈழம் எங்களுக்கு ஒரு கனவாக உள்ளது! - தந்தி தொலைக்காட்சிக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வம் அடைக்கலநாதன் வழங்கிய நேர்காணல் (30.08.2014)

»மேலும்

புதினங்கள்
செய்திகள்
முகநூல்